ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวไรซ์เบอรี่ Riceberry 

ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105

ลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ให้ผลผลิตต่อปานกลาง ต้านทานต่อโรคไหม้ ไม่ต้านทานโรคหลาว จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก

คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอรี่ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
 
ได้แก่ เบต้าแคโรทีน,แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง, มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง
 
นอกจากนี้รำข้าวและน้ำมันรำข้าว ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบำบัดอีกด้วย 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ Riceberry

ความสูง 105-110 ซม.

อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน

ผลผลิต 300-500 กก. / ไร่ %

ข้าวกล้อง (Brown rice) 76 % 

ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice) 50 %

ความยาวของเมล็ด ข้าวเปลือก 11 ม.ม.

ข้าวกล้อง 7.5 ม.ม.

ข้าวขัด 7.0 ม.ม.

 

คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ Riceberry

 ปริมาณ Amylose 15.6 %          อุณหภูมิแป้งสุก < 70  ํC

 ธาตุเหล็ก 13-18 mg/kg             ธาตุสังกะสี 31.9 mg/kg

 โอเมกา-3 25.51 mg/100g         วิตามิน อี 678 ug /100g

 โฟเลต 48.1 ug/100g                เบต้าแคโรทีน 63 ug/100g

 โพลีฟีนอล 113.5 mg/100g         แทนนิน 89.33 mg/100g

 แกมมา-โอไรซานอล 462 ug/g       สารต้านอนุมูลอิสระ

ชนิดละลายในน้ำ 47.5mg  ascorbic acid quivalent/100g   

ชนิดละลายในน้ำมัน 33.4 mg trolox equivalent/100 g

 

 ข้อจำกัด : ข้าวที่ต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษ, ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์, ต้องสภาพอากาศเย็น เพื่อสร้างสีเมล็ด

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ปรับปรุงพันธุ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุ์ข้าวนี้ได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่แล้ว ห้ามนำไปขยายพันธุ์เชิงการค้าต่อ

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Visitors: 90,673