พิพิธภัณฑ์วัดจันเสน

มณฑปหลวงพ่อโอด วัดจันเสน

    “วัดจันเสน” ที่ตั้งอยู่ ต.จันเสน อ.ตาคลี วัดนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 โดยสิ่งชวนมองเป็นอย่างยิ่งในวัดจันเสนก็คือมณฑปที่สร้างโดยหลวงพ่อโอดหนึ่งในพระเกจิชื่อดังของนครสวรรค์
มณฑปหลังนี้สร้างอย่างสมส่วนสวยงาม บนยอดมีเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามตั้งตระหง่านโดดเด่น ชั้นล่างของมณฑปเป็นพิพิธภัณฑ์จันเสน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนจันเสนตั้งแต่สมัยทวาราวดี ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมโบราณวัตถุเอาไว้หลายอย่าง อาทิ โครงกระดูกมนุษย์ ธรรมจักร พระพิมพ์รุ่นต่างๆ และข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ อีกทั้งยังมีรูปเคารพของหลวงพ่อโอดประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชากันด้วย

ภายในพิพิธภัณฑ์วัดจันเสน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพหลวงพ่อโอด ในขณะที่พระพุทธรูปที่น่าสนใจชวนกราบไหว้อีกกลุ่มหนึ่งในวัดจันเสนก็คือ"หลวงพ่อนาค"ที่มีอยู่ 3 องค์ด้วยกัน 2 องค์แรกเป็นพระพุทธรูปนาคปรกใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดจันเสน องค์ขวามีนามว่า "หลวงพ่อนาคปัตถวี" ส่วนองค์ซ้ายชาวบ้านเรียกกันว่า"หลวงพ่อนาค" และหลวงพ่อนาคน้อยที่ประดิษฐานอยู่บนตึกนิสิตสามัคคี (ตึกหลวงพ่อโอดจำพรรษา)
ว่ากันว่าหลวงพ่อนาคมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบ้านชอบมาบนบานศาลกล่าวกัน เชื่อกันว่าหลวงพ่อชอบขนมปากริมไข่เต่า เมื่อได้สิ่งที่ตนปรารถนาชาวบ้านจะนำขนมปากริมไข่เต่าและดอกไม้ธูปเทียนทองมาถวาย

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Visitors: 89,424