ข้าวหอมปทุม

ข้าวหอมปทุมหรือปทุมธานี1

ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ของไทย ที่มีความหอม นุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ

โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้าวใหม่ต้นฤดู จะหอม เป็นพิเศษ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ชลประทานทั่วไป

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชอบทานข้าวหอมนุ่ม คุ้มราคา

 

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้าหอม สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร

- เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน

- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขนกาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ทำมุม 45 องศา กับ ลำต้น รวงอยู่ใต้ใบธง

- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน ส่วนมากมีหางสั้น - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์

- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1x 7.6 x.7 มิลลิเมตร - ปริมาณอมิโลส 17.8%

- คุณภาพข้าวสุก นุ่มค่อนข้างเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ผลผลิต- ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่

 

ลักษณะเด่น

- ให้ผลผลิตสูง - เป็นข้าวเจ้าหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสง

- คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

- ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

 

ข้อควรระวัง- ค่อนข้างไม่ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

 


Visitors: 91,744